• 16 czerwca 2023

Wygraj stypendium na roczne studia na Angelicum w Rzymie – startuje trzecia edycja Konkursu Papieskiego dla studentów!

Już 20 czerwca wystartuje kolejna edycja Konkursu Papieskiego skierowanego do studentów i doktorantów! O co można zawalczyć? Nagrodą są roczne studia podyplomowe JP2 Studies w Instytucie Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie. To wyjątkowa okazja dla studentów, doktorantów oraz młodych absolwentów, by rozpocząć naukową przygodę w Wiecznym Mieście i by bliżej poznać nauczanie Jana Pawła II, studiując na uczelni, której on sam także był absolwentem. Organizatorami konkursu są: Instytut Tertio Millennio oraz Teologia Polityczna.

Konkurs Papieski – Edycja Studencka jest konkursem o charakterze ogólnopolskim, dotyczącym wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, przeznaczonym dla studentów i doktorantów oraz młodych absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2022 roku. Aby wziąć w nim udział, należy być absolwentem co najmniej studiów licencjackich, I stopnia. Nagroda główna w postaci stypendium o wartości 15 000 € na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe na Angelicum w roku akademickim 2023/2024, przewidziana jest dla 3 zwycięzców z całej Polski. Przewidzianych jest również 7 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od partnerów Konkursu.

Konkurs składa się z 3 etapów. Pierwszy z nich rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 15 lipca. W tym czasie uczestnicy z całej Polski mają czas na rejestrację oraz wypełnienie testu online z wiedzy o nauczaniu papieskim, m.in. na podstawie encykliki Centesimus Annus oraz Listu Jana Pawła II do młodych całego świata Parati semper – Zawsze wierni. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą test, zakwalifikują się do II etapu, podczas którego będą mieli za zadanie napisanie eseju na temat wskazany przez organizatora. Na przygotowanie prac pisemnych będą mieli czas od 17 lipca do 7 sierpnia 2023. Finał w postaci ustnej obrony prac uczestników będzie miał miejsce w połowie sierpnia, w Warszawie. Tego samego dnia poznamy wyróżnionych w Konkursie oraz zwycięzców, na których będzie czekała roczna przygoda naukowa w Rzymie. 

Instytut Kultury św. Jana Pawła II jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-dydaktyczną powołaną trzy lata temu, w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie. Misją Instytutu jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata inspirowana życiem i myślą św. Jana Pawła II. Celem Instytutu jest nie tylko badanie dorobku Wielkiego Papieża, ale również myślenie wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc m.in. o solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy. Instytut jest współprowadzony przez Fundację Świętego Mikołaja (wydawcę Teologii Politycznej) i ufundowany przez prywatnych darczyńców z Polski. 

Konkurs Papieski – Edycja Studencka odbywa się równolegle do Konkursu Papieskiego dla uczniów szkół średnich. W tym roku dzięki współpracy Instytutu Tertio Millennio z Teologią Polityczną organizowana jest już trzecia edycja adresowana do studentów i doktorantów. Jest ona odpowiedzią na zauważalną potrzebę zainteresowania młodych nauczaniem papieskim. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest też zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.