Konkurs
Papieski

Edycja dla Studentów
i Doktorantów
18.05-07.08.2021r.

O konkursie

Świadectwo życia św. Jana Pawła II

Oto pierwsza edycja Konkursu Papieskiego Edycji Studenckiej! Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni wyższych oraz doktorantów. Konkurs składa się z III etapów. W pierwszym z nich – teście online – uczestnik musi wykazać się dostateczną wiedzą nt. nauczania i życia Jana Pawła II. Jeśli uda mu się przejść do następnego etapu, czeka go napisanie eseju, pracy pisemnej na wybrany temat. W III etapie odbywa się ustna obrona prac oraz ogłoszenie wyników przez Jury Konkursowe. Na 3 zwycięzców czeka stypendium w wysokości 15 000€ na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie dla 3 laureatów. Przewidzianych jest również 10 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

Idea konkursu

Popularyzujemy papieskie nauczanie

Konkurs Papieski Edycja Studencka jest równolegle odbywającym się konkursem do Konkursu Papieskiego dedykowanego dla licealistów. W tym roku organizujemy pierwszą edycję dedykowaną studentom i doktorantom. Edycja ta jest odpowiedzią na zauważalną przez nas potrzebę adekwatnego konkursu dla studentów uczelni wyższych, aby i oni mogli wykazać się znajomością nauczania Jana Pawła II, a zwycięzcy będą mogli tę wiedzą pogłębiać na na rocznych interdyscyplinarnych studiach podyplomowych – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Harmonogram konkursu

Etapy Konkursu Papieskiego

1
Test online 26.06-28.07.2021

Lorem ipsum amet consectetur do eiusmod tempor incididunt

2
Esej26.06-28.07.2021

Lorem ipsum amet consectetur do eiusmod tempor incididunt

3
Obrona prac26.06-28.07.2021

Lorem ipsum amet consectetur do eiusmod tempor incididunt

Nagrody

Czekają na Ciebie cenne nagrody!

Główną nagrodą jest stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie dla 3 laureatów.

Przewidzianych jest również 10 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

Wspierają nas

Mecenasi i Partnerzy

clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01

Organizatorzy

Nad przebiegiem konkursu czuwają:

Instytut Tertio Millennio

został założony w 1995 roku przez dominikanina ś.p. Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W tym dokumencie Papież sformułował wezwanie do przygotowania na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. ITM realizuje rocznie kilka projektów przeznaczonych dla uczniów, studentów i doktorantów, takie jak: Szkoła Zimowa, Szkoła Wrześniowa (Jesienna), Szkoła Letnia (międzynarodowa), Konkurs Papieski, Spotkania w Laskach, Tertion, Dar na 100. Główną misją Instytutu jest popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II oraz dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi.

Teologia Polityczna

to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Została założona przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego (wykładowca UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin) i Dariusza Karłowicza (prezes Fundacji Świętego Mikołaja). Jest pierwszym pismem reprezentującym nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii.

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie