Konkurs
Papieski

Edycja dla Studentów
i Doktorantów
20.06-31.08.2023r.

O konkursie

Świadectwo życia św. Jana Pawła II

Oto trzecia edycja Konkursu Papieskiego Edycji Studenckiej! Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni wyższych oraz doktorantów. Konkurs składa się z III etapów. W pierwszym z nich – teście online – uczestnik musi wykazać się dostateczną wiedzą nt. nauczania i życia Jana Pawła II. Jeśli uda mu się przejść do następnego etapu, czeka go napisanie eseju, pracy pisemnej na wybrany temat. W III etapie odbywa się ustna obrona prac oraz ogłoszenie wyników przez Jury Konkursowe. Na 3 zwycięzców czeka stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies – w Instytucie Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie w roku akademickim 2023/2024. Przewidzianych jest również 7 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

Idea konkursu

Popularyzujemy papieskie nauczanie

Konkurs Papieski Edycja Studencka jest równolegle odbywającym się konkursem do Konkursu Papieskiego dedykowanego dla licealistów. W tym roku organizujemy trzecią edycję dedykowaną studentom i doktorantom. Edycja ta jest odpowiedzią na zauważalną przez nas potrzebę adekwatnego konkursu dla studentów uczelni wyższych, aby i oni mogli wykazać się znajomością nauczania Jana Pawła II, a zwycięzcy mogli tę wiedzę pogłębić na rocznych interdyscyplinarnych studiach podyplomowych – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Harmonogram konkursu

Etapy Konkursu Papieskiego

1
Test online20.06-15.07.2023

Na uczestnika będzie czekało 40 pytań dotyczących m.in. encykliki papieskiej Centesimus Annus oraz Listu Jana Pawła II do młodych całego świata Parati semper – Zawsze wierni.

2
Esej17.07-7.08.2023

Uczestnik będzie miał za zadanie napisanie eseju na temat przewodni "Jan Paweł II i kultura", według kryteriów wskazanych przez Organizatora.

3
Obrona pracII połowa sierpnia 2023

Finalistów czeka ustna obrona prac przed Jury Konkursowym oraz wyłonienie zwycięzców.

Nagrody

Czekają na Ciebie cenne nagrody!

Główną nagrodą jest stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie dla 3 laureatów.

Przewidzianych jest również 7 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

AKTUALNOŚCI

Aktualności konkursowe

ORGANIZATORZY KONKURSU

Nad przebiegiem konkursu czuwają:

Instytut Tertio Millennio

Organizator konkursu

został założony w 1995 roku przez dominikanina ś.p. Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W tym dokumencie Papież sformułował wezwanie do przygotowania na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. ITM realizuje rocznie kilka projektów przeznaczonych dla uczniów, studentów i doktorantów, takie jak: Szkoła Zimowa, Szkoła Wrześniowa (Jesienna), Szkoła Letnia (międzynarodowa), Konkurs Papieski, Spotkania w Laskach, Tertion, Dar na 100. Główną misją Instytutu jest popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II oraz dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi

Teologia Polityczna

Współorganizator

to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Została założona przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego (wykładowca UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin) i Dariusza Karłowicza (prezes Fundacji Świętego Mikołaja). Jest pierwszym pismem reprezentującym nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii.

Fundacja Świętego Mikołaja

Współorganizator

Fundacja Świętego Mikołaja (wydawca Teologii Politycznej), od 1998 roku stara się w praktyce realizować etos wynikający z nauczania św. Jana Pawła II. Prowadzi aktywność charytatywną, edukacyjną, naukową, kulturalną i wydawniczą. Działania charytatywne Fundacji skupiają się na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce i wspieraniu zaangażowanej społecznie młodzieży. Fundacja pomaga także dzieciom z syryjskiego Aleppo oraz w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy. Działalność naukową, kulturalną i wydawniczą Fundacja prowadzi w ramach Teologii Politycznej. Fundacja Świętego Mikołaja jest współzałożycielem Instytutu Kultury św. Jana Pawła II powołanego w 100-tną rocznicę urodzin Wielkiego Papieża na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

Partner medialny

KONTAKT

Pozostańmy w kontakcie

Jan Jaśkowiak

Instytut Tertio Millennio