Konkurs
Papieski

Edycja dla Studentów
i Doktorantów
18.05-18.08.2022r.

O konkursie

Świadectwo życia św. Jana Pawła II

Oto druga edycja Konkursu Papieskiego Edycji Studenckiej! Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni wyższych oraz doktorantów. Konkurs składa się z III etapów. W pierwszym z nich – teście online – uczestnik musi wykazać się dostateczną wiedzą nt. nauczania i życia Jana Pawła II. Jeśli uda mu się przejść do następnego etapu, czeka go napisanie eseju, pracy pisemnej na wybrany temat. W III etapie odbywa się ustna obrona prac oraz ogłoszenie wyników przez Jury Konkursowe. Na 3 zwycięzców czeka stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie w roku akademickim 2022/2023. Przewidzianych jest również 10 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

Idea konkursu

Popularyzujemy papieskie nauczanie

Konkurs Papieski Edycja Studencka jest równolegle odbywającym się konkursem do Konkursu Papieskiego dedykowanego dla licealistów. W tym roku organizujemy pierwszą edycję dedykowaną studentom i doktorantom. Edycja ta jest odpowiedzią na zauważalną przez nas potrzebę adekwatnego konkursu dla studentów uczelni wyższych, aby i oni mogli wykazać się znajomością nauczania Jana Pawła II, a zwycięzcy będą mogli tę wiedzą pogłębiać na rocznych interdyscyplinarnych studiach podyplomowych – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Harmonogram konkursu

Etapy Konkursu Papieskiego

1
Test online18.05-18.06.2022

Na uczestnika będzie czekało 40 pytań dotyczących encyklik papieskich Laudato Si i Centesimmus Annus

2
Esej23.06-16.07.2022

Uczestnik będzie miał za zadanie napisanie eseju w odpowiedzi na temat związany z Janem Pawłem II wskazany przez Organizatora.

3
Obrona prac

Finalistów czeka ustna obrona prac przed Jury Konkursowym oraz wyłonienie zwycięzców.

Nagrody

Czekają na Ciebie cenne nagrody!

Główną nagrodą jest stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies - na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie dla 3 laureatów.

Przewidzianych jest również 10 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

AKTUALNOŚCI

Aktualności konkursowe

ORGANIZATORZY KONKURSU

Nad przebiegiem konkursu czuwają:

Instytut Tertio Millennio

Organizator konkursu

został założony w 1995 roku przez dominikanina ś.p. Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W tym dokumencie Papież sformułował wezwanie do przygotowania na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. ITM realizuje rocznie kilka projektów przeznaczonych dla uczniów, studentów i doktorantów, takie jak: Szkoła Zimowa, Szkoła Wrześniowa (Jesienna), Szkoła Letnia (międzynarodowa), Konkurs Papieski, Spotkania w Laskach, Tertion, Dar na 100. Główną misją Instytutu jest popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II oraz dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi

Teologia Polityczna

Współorganizator

to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Została założona przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego (wykładowca UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin) i Dariusza Karłowicza (prezes Fundacji Świętego Mikołaja). Jest pierwszym pismem reprezentującym nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii.

Fundacja Świętego Mikołaja

Współorganizator

Fundacja Świętego Mikołaja (wydawca Teologii Politycznej), od 1998 roku stara się w praktyce realizować etos wynikający z nauczania św. Jana Pawła II. Prowadzi aktywność charytatywną, edukacyjną, naukową, kulturalną i wydawniczą. Działania charytatywne Fundacji skupiają się na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce i wspieraniu zaangażowanej społecznie młodzieży. Fundacja pomaga także dzieciom z syryjskiego Aleppo oraz ze wschodu Ukrainy, z przyfrontowego Mariupola. Działalność naukową, kulturalną i wydawniczą Fundacja prowadzi w ramach Teologii Politycznej. Fundacja Świętego Mikołaja jest współzałożycielem Instytutu Kultury św. Jana Pawła II powołanego w 100-tną rocznicę urodzin Wielkiego Papieża na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

Partner medialny

KONTAKT

Pozostańmy w kontakcie

Jan Jaśkowiak

Instytut Tertio Millennio